Davis® Leer Strategieën

Geen Leesproblemen meer?

Hoe kan uw school leren lezen zodanig aanbieden dat er geen leesprobleem ontstaat? De Davis® Leer Strategieën bekijken het lezen vanuit een andere manier dan de huidige leermethodes en is bedoeld voor gebruik in de hele groep. Een manier die voor alle kinderen voordeel kan opleveren. Slechte lezers worden goede lezers en goede lezers worden uitmuntende lezers.

Leerkrachten

Leerkrachten kunnen ontspannen, meer flexibel en met meer inzicht in het leerproces aan al hun leerlingen een veilige leeromgeving bieden.

Focussen

Het DLS-programma begint met het aanleren van een correcte manier van aandacht richten. Kinderen leren om fysiek en mentaal te focussen op hun taak. Ze leren ook hoe ze die aandacht gericht kunnen houden.

Ontspanning

Kinderen leren hoe ze effectiever en prettiger kunnen leren door zich voor elke taak te ontspannen.

Energiemeter

Kinderen leren om hun energie aan te passen aan hun taak. Geen moeilijke overgangen meer tussen rustige en drukke momenten op de dag.

Ervaringen