Kosten

juni 3, 2016

Kosten workshop

De tweedaagse workshop kost € 495,- per leerkracht.

Indien het hele team, of het team van de onderbouw de cursus volgt en dat zijn meer dan tien leerkrachten, dan worden de kosten per leerkracht minder.
Als alle leerkrachten van het team meedoen, zal de implementatie van de DLS succesvoller zijn en kunnen alle leerkrachten hun ervaringen met elkaar uitwisselen.

Kosten mentor

Begeleiding in school kost per uur € 65,- plus 21% BTW. Afhankelijk van het aantal te begeleiden leerkrachten, worden een aantal uren per twee weken afgesproken.

Bij een maximum aantal schoolweken van veertig weken betekent dat er twintig keer begeleiding van de mentor mogelijk is. Daarnaast worden er zes bijeenkomsten van een uur met (een deel van) het team, dat heeft deelgenomen aan de cursus, gehouden om ervaringen te delen en vragen of aandachtspunten uit te werken.

Rekenvoorbeeld:
Twintig weken begeleiding à drie uur per week: € 3.900,- plus 21%BTW.
Indien meer begeleiding gewenst wordt: per uur € 65,- plus 21%BTW.
Indien de zes teambijeenkomsten niet binnen de wekelijkse drie uur vallen: € 390,- plus 21%BTW.