Achtergrondinformatie

juni 3, 2016

Ron Davis

De Davis® Leer Strategieën zijn ontwikkeld door Ronald D. Davis, de schrijver van o.a. De Gave van Dyslexie en De Gave van Leren.

Onderzoek

Onderzoek en ontwikkeling van de DLS gebeurden in samenwerking met Sharon Pfeiffer, die meer dan twintig jaar ervaring heeft in het basisonderwijs. Sharon heeft zich ook bezig gehouden met leerplanontwikkeling en met het begeleiden van leerkrachten.

In eerste instantie was het doel dyslexie en andere leerproblematiek voorkomen. Maar gedurende de vijf jaar pilot-studie bleek dat de Davis Leer Strategieën ALLE kinderen hielp; hun lees- en taalvaardigheden verbeterden ongeacht hun leerstijl of -niveau.

Zes jaar onderzoek in de Verenigde Staten toont aan dat kinderen door de Davis Leer Strategieën veel hoger scoren dan in een gemiddelde school. Dat gebeurt niet alleen bij kinderen uit de hogere-, maar ook bij scholen met veel kinderen uit lagere sociaaleconomische milieus.

Effect

Door de Davis Leer Strategieën worden de leermogelijkheden van alle kinderen versterkt: kinderen leren hoe ze hun aandacht goed kunnen richten en informatie goed kunnen verwerken via Focusoefeningen en er wordt multi-zintuiglijk geleerd via Symbol Mastery®.