Voor leerkrachten

juni 3, 2016

Davis Leer Strategieën workshop

Alle leerkrachten van uw school kunnen geïntroduceerd worden in de Davis Leer Strategieën in een tweedaagse workshop. Deze workshop kan bij u op school worden gegeven. Het programma bestaat uit het samen doorwerken van alle focus- en leestechnieken zoals die beschreven staan in de uitgebreide werkmap. Elke leerkracht ontvangt deze uitgebreide werkmap en voorbeelden van de materialen die nodig zijn om in de klas met de technieken aan de slag te gaan.

In de klas

Na deze tweedaagse workshop kan uw leerkracht de technieken in haar/zijn klas gaan inzetten. Uw leerkrachten zullen ontspannen, meer flexibel en met meer inzicht in het leerproces aan al hun leerlingen een veilige leeromgeving kunnen bieden.

De Davis Leer Strategieën kunnen als jaarprogramma worden aangeboden aan het hele team (van de onderbouw) van de basisschool. Vast onderdeel van het jaarprogramma is een van tevoren afgesproken aantal uren deskundige ondersteuning van een DLS-mentor.

Voordelen van DLS-mentor op school

• geleidelijke en correcte toepassing van de strategieën.
• adequate en directe hulp bij vragen.
• door geleidelijke invoering in de lessen: geen stress of frustratie bij leerkracht of leerling.
• groter succes bij de implementatie van de strategieën door de hele school door regelmatig overleg tussen leerkrachten en mentor, zodat alle vragen snel kunnen worden beantwoord. Daarbij eventueel hulp in de klas door de mentor.
• zes extra teambijeenkomsten door het jaar o.l.v. DLS mentor en eventueel de DLS presenter voor verdere verdieping van de kernprincipes van DLS.